Mottem setkání s názvem Fórum cestovního ruchu je spolupráce v této oblasti podnikání.
„Setkání je určeno pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu, pracovníky informačních center a jejich zřizovatele, správce památek a muzeí a další subjekty, kteří se o problematiku cestovního ruchu úzce zajímají a chtějí vědět, co společnost Posázaví o.p.s. v cestovním ruchu uskutečnila loni a co plánuje napřesrok,“ uvedla Bohuslava Zemanová, ředitelka společnosti s tím, že je dobrým zvykem Posázaví o.p.s. se alespoň jednou za rok sejít se všemi partnery z oblasti cestovního ruchu, představit jim práci za uplynulé období a projednat s nimi i směr dalšího vývoje. „Zajímá nás také, jaké mají naši partneři představy o vzájemné spolupráci,“ sdělila Zemanová.
Účastníci setkání, které začíná dopoledne v půl desáté, obdrží informační podkladové materiály a přehled o současných možnostech propagace v turistické oblasti. Bude mezi ně patřit i představení nové brožury Posázaví 2009, Komise pro cestovní ruch a její činnost, Spolupráce informačních center či Veletrhy cestovního ruchu 2009.