Ten společně připravily místní akční skupiny Posázaví o.p.s., Pomalší o.p.s. a Rakovnicko o.p.s.

Projekt přiblíží nejen středověký způsob života a cestování. Jeho součástí budou mimo jiné investice do zázemí a zpřístupnění památkově chráněných objektů hradů Pořešín a Zlenice, vytvoření interaktivních expozic na hradě Křivoklátě nebo pořízení prostředků pro prezentaci historie a kulturního dědictví.

„Chceme do projektu zapojit hlavně děti, aby se začaly zajímat o své okolí," uvedla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. „O tom, že to dokážou, nás každoročně přesvědčují svou účastí při pravidelném jarním úklidu řeky Sázavy. Památky si ale také určitě zaslouží jejich pozornost," připomněla Bohunka Zemanová.

Součástí projektu se proto stala výtvarná a literární soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol z regionu Posázaví nazvaná Strážci památek.

Pro vítěze je připravený pětidenní vzdělávací a zábavný pobyt na hradě Křivoklátě. Zkrátka ale nepřijdou ani ostatní soutěžící.

V Posázaví v rámci projektu bude také postavená lávka pro pěší, která vyřeší dlouhodobě problematický přístup do jádra hradu Zlenice. Vzniknou také modely hradů Týnec nad Sázavou a Zbořený Kostelec. Na venkovním prostranství u hradu v Týnci nad Sázavou budou instalované panely „Živé obrazy" s motivy cest a cestování ve středověku. Původní podobu hradů v Týnci nad Sázavou, Staré Dubé, Zlenicích a Zbořeném Kostelci přiblíží návštěvníkům ilustrované „oživlé" panely doplněné cedulkami s informacemi psanými slepeckým Braillovým písmem.

Bohunka Zemanová oceňuje spolupráci, se kterou k projektu všichni partneři přistupují. „Navzájem si předáváme zkušenosti. Posázaví se od svého založení zabývá ochranou místního kulturního dědictví, Pomalší umí poradit s opravou chátrající památky, Rakovnicko s pořádáním soutěže pro školy," shrnula. A právě snaha o záchranu a propagaci regionálního kulturního dědictví stála za vznikem partnerského projektu. Náklady na jeho realizaci jsou 4,8 milionu korun, které budou pokryté dotacemi z evropských a národních zdrojů.

JAROSLAVA TŮMOVÁ