Zatímco ještě poměrně nedávno podporoval Benešov Posázaví poskytující obecně prospěšné služby, jejichž cílem je rozvoj regionu kolem řeky Sázavy, celou stokorunou, nakonec zastupitelé nepodpořili ani polovinu této částky. „Nemám nic proti Posázaví, ani jeho práci, ale myslím si, že bychom mu neměli vystavovat bianco šek. Měli bychom platit za to, jakou odvede práci pro město,“ navrhoval zastupitel Jakub Hostek.

Jemu i přítomným proto práci a dosažené úspěchy, které spočívají nejhmatatelněji v oblasti přidělených dotacích, které Posázaví prostřednictvím své místní akční skupiny administruje, vysvětloval Václav Pošmurný. Ten Posázaví zakládal, byl jeho ředitelem a nyní působí jako jeho odborný konzultant.

„Loni jsme dokázali zajistit pro Obec s rozšířenou působností Benešov dotace v hodnotě sedmdesáti milionů korun,“ uvedl Pošmurný a připomněl, že Posázaví pro město pracovalo a pracuje, i když jeho podpora nebyla jistá.

Zastupitelka Jana Čechová, předsedkyně představenstva Mateřského centra Hvězdička sice v souvislosti s Posázavím předem nahlásila střet zájmu, ale možnosti hlasovat se nevzdala. Připomněla také, že spolupráce s Posázavím je pro obce v současné situaci ještě důležitější než dříve. „Je dobré mít po boku kvalitního partnera, který je schopen městu pomoci,“ řekla.

Po dalších Hostkových vstupech připomněl Václav Pošmurný dokumenty, které dosvědčují, co konkrétně to které sídlo, tedy i Benešov, za svou vstřícnost získalo. „Každým má možnost kontrolovat hospodaření Posázaví. Je přehledně zpracováno ve výročních zprávách i auditech, kterými ze zákona prochází. Zpráva hospodaření za loňský rok bude vyhotovena do měsíce,“ dodal Václav Pošmurný.

Když už rozprava trvala příliš dlouho a stále více se vzdalovala od věcné roviny, napomenul diskutují starosta města Jaroslav Hlavnička. A také se sám chopil iniciativy. „Vzhledem k tomu, že nedosáhneme na třiadvacet procent dříve získávaných příjmů do rozpočtu, navrhuji také snížení příspěvku pro Posázaví na dvě třetiny, tedy šest set tisíc korun,“ uvedl.

Jeho protinávrh ale přebil vzápětí radní Luboš Machulda. „Dávám protinávrh na příspěvek ve výši rovných osm set tisíc,“ řekl. S dalšími protinávrhy už nikdo nepřišel a tak politici hlasovali.

Z dvaceti přítomných, z jednání se omluvili Jaroslava Pokorná Jermanová, Jiří Švadlena a Jan Hrachovský, zvedlo pro Machuldův návrh ruku jedenáct. Jeden byl proti, dalších osm se hlasování zdrželo. Prošel ale až Hlavničkův návrh s podporou 15 zastupitelů. Dva byli proti, tři další se zdrželi hlasování.

Posázaví tak pro letošek obdrží od Benešova 600 tisíc korun na svůj provoz, což znamená, že za jednoho občana město zaplatí zhruba 37 korun.