Zástupci slovenské samosprávy se minulý týden zajímali o fungování Místní akční skupiny Posázaví, o spolupráci jejích členů a také o projekty, které se zde realizují. Navštívili partnerské Neveklovsko, hovořili s pracovníky Posázaví o.p.s. a zajeli se podívat také do Teplýšovic.

„Chtěli jsme vědět, jak u vás komunikuje samospráva s obyvateli, podnikateli a neziskovými organizacemi, prostě všemi subjekty, které by se měly podílet na založení veřejně soukromého partnerství," řekl předseda Mikroregionu Hlinické Pohronie a starosta obce Sklené Teplice Lubomír Meliš.

Dodal, že se chtějí ucházet o statut místní akční skupiny a začali už připravovat strategii rozvoje regionu, který se rozkládá mezi Štiavnickými vrchy a Vtáčníkem.

„Území sice přetíná řeka Hron, ale nerozděluje nás," poznamenal Lubomír Meliš.

Mikroregion Hlinické Pohronie vznikl v roce 1999. Sdružuje 15 obcí, na jejichž území žije asi 10 500 obyvatel. Nejmenší obec má 150 obyvatel, v největším Hliníku nad Hronom žije téměř 3 000 lidí.

Slovenští hosté se zajímali hlavně o projekty, které se v Posázaví podařilo zrealizovat. Zajeli do Teplýšovic, kde si prohlédli rekonstruovaný obecní úřad, základní a mateřskou školu a hasičskou zbrojnici. Zaujaly je také opravy drobných sakrálních objektů v regionu nebo stavba rozhledny Špulka na vrchu Březák u Lbosína.

Obec Sklené Teplice navázala partnerství s Neveklovem v roce 1973. Postupně se do spolupráce zapojila také místní tělovýchovná jednota, myslivecké sdružení a mikroregion. V uplynulých 40 letech vznikly mezi obyvateli vazby, které mnohdy přerostly v nerozlučná přátelství.

Jaroslava Tůmová