Vzorem ekologického, ale i ekonomického myšlení a především konání, může být i daleko větším obcím a městům Poříčí nad Sázavou. To v současné době buduje kanalizaci do další své okrajové části, Pod Lutovem. Na tom by nebylo nic tak pozoruhodného, kdyby tahle stavba nebyla jen jednou ze tří etap díla, které má skončit do pěti let odkanalizováním osady Hvozdec s jedenácti popisnými čísly. Ta totiž leží zcela mimo souvislou zástavbu Poříčí. „Dvě první etapy jsou výchozí pro etapu třetí, kterou bude právě odkanalizování Hvozdce," potvrdil starosta obce Jan Kratzer.

Jenže potrubí kanalizace investor nepotáhne do Hvozdce z rekreační oblasti Lutov, tedy od díla zařazeného do druhé etapy. To by podle starosty bylo neekonomické. „Postavíme tam úplně novou čistírnu odpadních vod domovního typu. Bude zapuštěná v zemi a kvůli tomu jsme tam už dříve koupili pozemky," vysvětlil starosta s tím, že potrubí z Hvozdce, které by splašky dopravilo až k poříčské ČOVce na břehu Sázavy, by vedlo uprostřed polí dva kilometry.

A muselo by být navíc vybavené dokonce dvěma přečerpávacími stanicemi. Ty by pak odpad dotlačily přes poměrně členitý terén až větvi druhé etapy u Lutova. Další by už zařídila gravitace. „To by ale bylo extrémně drahé," tvrdí Jan Kratzer. „Stálo by to šedesát milionů korun. Čistírna nás vyjde na čtvrtinu," potvrdil.

Podobné osady má také sousední město Týnec nad Sázavou. I jeho představitelé už hovořili v souvislosti s budováním kanalizace v Peceradech o odkanalizování dalších částí města. Jedna z nich, Větrov, leží dokonce nedaleko Hvozdce. Spojit investice a vybudovat jednu větší ČOV pro obě osady, je ale nereálné. Připustil to i starosta Poříčí, který krátkou zeměpisnou vzdálenost mezi oběma osadami označil z pohledu případných nutných investic, za obrovskou. Proto se i odkanalizování Větrova, pokud k němu kdy dojde, odehraje nejspíš stejným scénářem, jako tomu bude ve Hvozdci.

Ale Poříčí kromě kanalizačních trubek v lokalitě Pod Lutovem, pokládá do země také potrubí vodovodní. Už před dvěma roky postavilo kvůli tomu, aby pitnou vodu přivedlo i do Hvozdce také posilovací tlakovou stanici v lokalitě U vrby. Pomohlo to jim a pomůže to brzy i lidem z Hvozdce.

Právě to se v už zmiňovaných Peceradech nestalo. Po telefonu a plynu tam tamní ulice rozkopali znovu i kvůli kanalizaci. Jenže do výkopu se už potrubí na vodu nevešlo. „V roce 2009, kdy se kanalizace v Peceradech dokončovala, to byla otázka peněz," připomněl starosta Týnce Martin Kadrnožka. „Byli jsme rádi, že jsme kanalizaci stačili ufinancovat. Byla krize a město nemělo ani korunu navíc. Pokud bychom do jednoho výkopu chtěli umístit kanalizaci i vodovod, musel by být širší a tím také dražší. Zakázku za dvě stě milionů korun už město rozšířit o třetinu, možná polovinu, nedokázalo," vysvětlil starosta Týnce.

Pecerady se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vody a v současné době tamní obyvatelé i díky dotační podpoře města, doslova závodí ve vrtání nových studní. Tento neudržitelný stav by měl ukončit až nový vodovod. A k jeho výstavbě bude potřeba nové kopání.