Dva mosty silniční spojují břehy v Benešovské a Čerčanské ulici, další vede z Potoční ulice do Školní a poslední je historický, železniční. Ten je však pro chodce nevhodný.

Další spojnicí byla mnoho let úzká, železobetonová lávka ze Školní do Bálkovické ulice. Můstek však dosloužil a po jeho demolici vzniká nový. A už v květnu by ho měli začít využívat první chodci. Ale nejen oni.

„Se zhotovitelem jsme domluveni na předání díla 14. nebo 15. května,“ potvrdil poříčský starosta Jan Kratzer.

Současně připomněl, že požadavkem obce bylo, aby po nové monolitické železobetonové lávce projela i naše komunální technika. Můstek bude mít šíři rovné dva metry a díky tomu by měl být příliš úzký pro běžné automobily.

Nová lávka přijde obec na 4,5 milionu korun a na rozdíl od té předešlé ji uprostřed potoka nebude podepírat žádný pilíř nebo sloupky. Díky tomu se sníží riziko vylití potoka ze břehů při velké vodě. Ta s sebou zpravidla unáší i větve nebo dokonce celé stromy, které se nezachytí za překážku pod mostkem a bez problémů doplují až k ústí do Sázavy.