Jak stojí v pozvánce rozeslané médiím, chtěli poukázat na „svévolné jednání obce Poříčí nad Sázavou resp. jejich představitelů ve věci postupu obce vůči vlastníkům pozemků v lokalitě „Za Vodou“. Své názory proklamovali na transparentech a projevy řečníků doprovázeli hlasitě řehtačkami, vuvuzelami a píšťalkami.

Právě Za Vodou by mělo v budoucnu vzniknout až 110 rodinných domů. Do doby, než se vyřeší problém s připojením vodovodu a kanalizace se však stavět nezačne. Podle obce ale tamní parcely připojeny být nemohou, protože jejich majitelé dosud nesplnili podmínky územního plánu a provozovatele poříčské vodohospodářské infrastruktury, firmy VHS Benešov.

„Obec čeká, až vlastníci předloží projektovou dokumentaci, která bude v souladu územním plánem, stavebním zákonem a především požadavky našeho provozovatele vodovodu a kanalizace. Územní plán pro lokalitu Za Vodou platí, což také potvrdil Nejvyšší správní soud, a platí i podmínky VHS Benešov. Dokud je investoři je nesplní, nesmí se připojit na naše sítě. Obec se nikdy smluvně nezavázala, že by Za vodou něco budovala či provozovala,“ popsal starosta obce Jan Kratzer.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Ten se ale podle Borise Šulce, vlastníka jednoho z pozemků, právními kličkami a obstrukcemi snaží zabránit výstavbě rodinných domů Za Vodou nebo ji alespoň oddálit. Současně zpochybňuje to, že by ČOV neměla kapacitu na další připojení. „Kapacita je dostatečná, je ale rezervovaná pro jiné lokality, na kterých má starosta zájem,“ argumentuje Šulc.

Starosta stížnosti protestujících odmítá a vnímá je jako akci podporovanou radniční opozicí a motivovanou blížícími se volbami. Jeho mínění přitom podporuje i to, že se kauza vleče od roku 2019 a teprve nyní majitelé pozemků přistoupili k hlasitému protestu. „Místo toho, aby doplnili záležitosti, které by jim umožnily výstavbu,“ poznamenal starosta.

Záležitost ale podle Borise Šulce měla vývoj a majitelům parcel prý už jen právě nyní došla trpělivost. Uznal však, že protesty nebudou mít takovou váhu, jako hlasy voličů při zářijových komunálních volbách. Ty ale vlastníci pozemků neovlivní, protože nejsou obyvateli obce. A právě to dal protestujícím nahlas najevo také jeden z mužů, který se přišel podívat, co se před radnicí děje. „Hej kamaráde, kolik je vás tu místních? Samá naplavenina, co?“ ptal se jízlivě.

Za postojem obce stojí také paní Lenka, která tam žije už čtvrt století. „Lokalita Za Vodou vždycky byla záplavovou oblastí. Až Sázava ještě stoupne, budou tam plavat,“ je přesvědčena a jako argument pro nepřipojení lokality připomněla, že i ona doma má malý tlak vody. „Kde na všechno, co s sebou přinese rozvoj lokality, má obec brát? To by si měli uvědomit, ale oni tady jen křičí,“ dodala.

První demonstrace však podle Borise Šulce nebyla poslední. V protestech chtějí vlastníci pozemků pokračovat až do doby, kdy se situace změní v jejich prospěch.