K tomu však bylo potřeba nejprve zrušit předešlou obecně závaznou vyhlášku z roku podzimu 2016. Tehdy zastupitelé potvrdili, že každý člen domácnosti přispěje na zmiňovanou problematiku za rok stejnou částkou, jako ve třech předchozích letech. Skokový nárůst ceny za likvidaci odpadu komunální politici schválili od roku 2013. Tehdy se tento poplatek zvýšil ze 492 korun na hlavu a rok za už zmiňovaných 660 korun.

„Nová vyhláška zaručuje od začátku roku 2018 snížení ceny o zhruba dvacet procent,“ připomněla Markéta Pazderová z Odboru vnitřních věcí MěÚ Benešov.

Důvodem snížení ceny za odpad ze 660 korun na 540 korun za hlavu a rok je skutečnost, že Technické služby Benešov, které se o likvidaci odpadu starají, jsou nyní velmi stabilní firmou, která ze svého podnikání vytváří zisk.

„Po projednání s auditory, dospělo vedení města Benešova k rozhodnutí, že by se stabilita této obchodní společnosti měla odrazit i na komfortu pro občany města.“ uvedla Markéta Pazderová s tím, že si takový vývoj ceny likvidace odpadu obyvatelé Benešova vysloužili také zlepšením třídění odpadu.

Obyvatelé Benešova se měli možnost od začátku roku po celých pět měsíců přímo na radnici seznamovat s údaji o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zveřejněné údaje zahrnovaly období za celý rok 2016. Tohle celkem běžné opatření radnice zavedla kvůli kontrole vyměřené částky ze strany občanů. Ten, kdo by s výměrem nesouhlasil, se pak mohl proti němu odvolat.