Právě sběr víček je totiž jedním ze způsobů jak tento malý bojovník získává peníze na tolik potřebnou léčbu, léky a rehabilitace.

Potěšující zpráva je, že lidé nejsou lhostejní a do redakce Benešovského deníku nastřádaná víčka v poměrně hojném množství nosí.

Sbírka není nijak časově omezena. Proto stále platí, že každý, kdo chce malému Mirkovi pomoct, může přijít každý den mezi 8 až 16 hodinou do benešovské redakce, která sídlí v ulici Na Bezděkově 2056 a víčka odevzdat. Redaktoři je pak rodině Piskačových předají.