To je pro obyvatele města otázka, kterou si pokládají při vědomí, že na rozvoj úředníků získal Benešov od Evropské unie 1,1 milionu korun. Dalších téměř dvě stě tisíc korun pak na totéž vydá sám.

„Hlavní náplní projektu je realizace dalšího profesního vzdělávání s cílem zvýšení kvalifikace a adaptability zaměstnanců, zvýšení kvality a úrovně poskytovaných služeb,“ uvedla Veronika Macková z MěÚ Benešov.

Dotazník Deníku ale ukázal, že obyvatelé města sice chápou důvod školení, ale stejně důležité jako výsledek, je pro ně i samotné jednání s úředníky.

„Školení by teoreticky mohlo změnit i přístup úředníka k občanovi,“ přeje si Zuzana Tyrnerová.

Pavel Goby zase pochybuje o tom, že by se dala změnit mentalita úředníka.

„Vždycky bude záležet na člověku, jak se bude k druhému chovat, “ je přesvědčen.

Také Ivana Vojáčková ví, že školení může úředníky posunout v jejich profesních znalostech.

„Pochybuji ale o tom, že to posune úředníky v přístupu k lidem. Na vedoucích postech by měli být automaticky ti, kteří mají předpoklady ke vstřícnému jednání,“ tvrdí.

Školení by mělo naplnit aktuální potřeby zaměstnanců úřadu, které radnice získala interní analýzou vzdělávání a vzdělávacích potřeb.

„V projektu bude pět odborných kurzů obsahujících i manažerské vzdělávání. Cílovou skupinou je padesát zaměstnanců úřadu, především vedoucích pracovníků a pracovníků na odborných pozicích. Projekt bude realizovaný během ledna 2012 až prosince 2013,“ dodala Veronika Macková.