A kam se z pohledu na toto téma posunulo za téměř čtvrt tisíciletí město Benešov? V Bývalých Táborských kasárnách teprve několik let provozuje Pečovatelská služba okresu Benešov zimní a od Nového roku 2018 celoroční noclehárnu pro lidi bez střechy nad hlavou. Kromě toho tam fungovalo a znovu po dostavbě Domu sociálních služeb bude sloužit bezdomovcům také nízkoprahové denní centrum. Poskytování sociálních služeb v Benešově se uskutečňuje kromě toho i v azylovém domě a prostřednictvím terénních programů.

Také proto je Benešov dáván za příklad jiným městům při zpracovávání komunitních plánů sociálních služeb. Poprvé se tímto plánem z roku 2006 začalo město řídit hned následující rok. A tak, jak to je nyní celkem běžné, i sociální politika je velké politikum. Také v Benešově.

„Projekt centra sociálních služeb, který se nyní staví v Táborských kasárnách, je jedním z mnoha projektů bývalého vedení, jež nové vedení města nyní realizuje. O žádném jiném projektu v sociální oblasti, který by vedení města připravovalo, nemám jako řadový zastupitel informace,“ uvedl někdejší místostarosta Roman Tichovský.

Jeho nástupkyně Nataša Bruková to sice nezpochybnila, ale tvrdí, že zájem o jeho realizaci nulový. „Dokazuje to i fakt, že v novém komunitním plánu sociálních služeb na roky 2015 až 2019 byla tato problematika opět zjištěna jako na území chybějící,“ uvedla komunální politička.

Na podporu dětí, seniorů či zdravotně postižených město vydalo v roce 2015 1 287 264 korun, loni to bylo o více než 300 tisíc korun více.

I tak ale není vše tak, jak by asi bylo. Dokládá to vyjádření druhého místostarosty Benešova Jiřího Švadleny. „Ne všechny sociální výdaje splní svůj účel. Sociální politika našeho státu i EU podporuje mnohdy až nesmyslné projekty anebo projekty takové, na které město v současných podmínkách nedosáhne,“ připomněl.

Například Tomáš Podhola, také jeden z bývalých místostarostů města se domnívá, že mezi prio-ritami vedení města by měla být podpora funkční sítě pro pomoc spoluobčanům v náročných životních situacích.

Na otázku, co město dělá pro sociálně slabé a zda toho dělá skutečně dost odpověděli na stránkách radničního periodika také komunisté. Začali Senecovým citátem: „Ničemné je nepodat ruky těm, kdo klesli.“ Podle Michala Budlovského město nyní překonává zděděné asociální tendence. „Projevuje se to citlivějším přístupem k lidem, kteří se z různých, ne vždy přímo jimi zaviněných důvodů dostávají do skluzu s placením nájmu či podporou iniciativ směřujících k řešení problémů lidí na okraji společnosti,“ tvrdí zastupitel.