Částečná uzavírka začne u křižovatky silnice s ulicí Červené Vršky po zhruba 3 kilometrech skončí u okružní křižovatky U Topolu.

„Podrobný geotechnický průzkum provádíme už od loňského roku. Práce se odehrávají v bezprostřední blízkosti komunikace I/3 a jejich výsledek potřebujeme pro dokumentaci pro stavební povolení akce „ I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1“,“ vysvětlila Nina Ledvinová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR.

Stavba je součástí modernizace silnice I/3 mezi Mirošovicemi a Bystřicí, kde se podle schválené kategorizace předpokládá uspořádání jízdních pruhů 2+1. Tak už to je například u Tužinky, Pyšelky nebo Pětihost. „V současné době je na stavbu zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Zahájení stavebních prací po zajištění pozemků potřebných ke stavbě a stavebního povolení se předpokládá v roce 2022, dokončení stavby pak o dva roky později,“ připomněla Ledvinová.

Stavba I/3 Červené Vršky – U Topolu navazuje na připravovanou stavbu s označením I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky. Pro tu už ŘSD zahájilo přípravu území kácením zeleně v oblasti záboru stavby. Ta by měla být zahájena do dubna příštího roku.

„Zásadním cílem připravované stavby I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1 je odstranění stávajících bezpečnostních závad na silnici I/3. Současná komunikace již neodpovídá normovým parametrům pro silnice I. třídy a to jak uspořádáním křižovatek, tak i silničním profilem,“ dodala mluvčí ŘSD.