Dotazníkový průzkum na Benešovsku se uskuteční od pondělí 1. března do pátku 26. března. Dvě policistky benešovské preventivně informační skupiny budou oslovovat na ulici náhodně vybrané občany a pokládat jim postupně šestnáct otázek.

„Protože je dotazník anonymní, nebudeme se dotázaných ptát na jejich jméno,“ vysvětlila Zuzana Stránská z benešovské policie (na snímku) s tím, že tazatelky osloví nejméně 153 lidí. Podle přesně stanovených kritérií se budou ptát žen, mužů, studentů, seniorů a osob v produktivním věku. Průzkum budou provádět po celém teritoriu Benešovska, tedy i v ostatních sídlech.

„Cílem této dotazníkové akce je mimo jiné i zjistit, jak jsou občané spokojení s prací policistů působících v jejich regionu nebo bydlišti. Z výsledků průzkumu budeme vycházet při konkrétních krocích směřujících ke zlepšení práce a větší spokojenosti občanů,“ dodala nadpraporčík Zuzana Stránská.