Brzotice Mostaři totiž při dalších pracích, které odstartovaly právě včera, most neuzavřou. „Jediným omezením tak bude snížení rychlosti jízdy v závislosti s provozem usměrněným semafory z obou částí mostu," připomněl Stanislav Pohunek mostař KSÚS.

Práce na opravě tři sta metrů dlouhé železobetonové konstrukce klenoucí se nad jezerem Švihov s pitnou vodou pro Prahu i další statisíce lidí v celém Středočeském kraji, dokonce řidiči ani neuvidí. Budou se odehrávat pod mostovkou. Pilíře totiž potřebují doplnit povětrností poškozená, vydrolená místa.

Čtěte: KRÁTCE: Představí chytré systémy

Základem opravy bude proces známý jako tryskání či pískování. Jeho podstatou je atak dopadové plochy zrnky křemičitého písku hnaného vysokou rychlostí, kterou mu udílí stlačený vzduch. Tento postup dokáže obnažit zvětralé části betonové konstrukce až na dosud pevnou, vlivy nepoškozenou část. Pak přijde na řadu nanášení sanační malty a nakonec i úprava povrchu, který bude povětrnosti dobře odolný.

Stejně jako při první etapě i při dokončování opravy se klade velký důraz na to, aby do vody nepadaly úlomky betonu, stavební nářadí nebo další materiál používaný při práci.

Kvůli ochraně vody jsou na hladině Švihova pod opravovaným mostem instalovány dočasně norné stěny, které by v případě úniku ropných látek měly zabránit jejich šíření po jezeře. Vzhledem k tryskání jsou také pilíře mostu „ozdobené" lešením a plachtami, které zachytávají odpadávající beton.

Středočeský kraj, který je investorem díla, přijde další etapa rekonstrukce na 40 milionů korun. Práce na opravě mostu mají trvat až do poloviny prosince letošního roku.

Nepřehlédněte: Kdo bude další Miss Polabí? Blíží se casting