Radnice totiž chystá pojmenování dosud bezejmenných ulic.

To pochopitelně přinese lepší orientaci v neustále se rozrůstajících Krhanicích.

S tím však přijde i nutnost výměny nejrůznějších dokladů. Ať už osobních, jako je například občanský průkaz, tak celé řady dalších, jakým je třeba technický průkaz motorového vozidla.

Někteří občané Krhanic připouštějí, že zavedení ulic může mít i pozitivní dopad. Zároveň se ale obávají, že budou převládat komplikace, které jim úmysl obce, pojmenovat ulice, přinese. Jedním z nich je i Jaromír Šticha.

„Tento nápad už měla paní doktorka Macháčková, která dělala první starostku po sametové revoluci. I ona chtěla ulice pojmenovat. Ale nakonec od toho ustoupila, protože by si museli všichni obyvatelé nechat předělávat veškeré doklady nebo měnit adresy na úředních dokumentech,“ uvedl Jaromír Šticha, obyvatel a podnikatel z Krhanic.

V tom vidí největší kámen úrazu, který by tato změna přinesla.

Podle jeho slov je nejdůležitější zjistit, co by předělávání dokladů obnášelo. Obává se, že by mohla nastat situace, kdy by měl například na pojistné smlouvě na dům jinou adresu, než v dokladech a pojišťovna by mu kvůli této rozdílnosti nemusela vyplatit pojistnou událost.

Kolik peněz to bude obec stát? Co pozitivního to nám, občanům, ale i vsi přinese? Jakou částku to vytáhne z našich soukromých peněženek?

Tyto a mnoho dalších otázek si pokládali někteří lidé v Krhanicích po přečtení posledního vydání Krhanického zpravodaje. V něm se totiž píše, že by ulice v Krhanicích měly dostat oficiální názvy. Pochybovači připouští, že na první pohled se to může zdát i jako docela dobrý nápad.

Obci to přidá na její vážnosti, vždyť která sousední vesnice má pojmenované ulice? Lidé, kteří zavítají poprvé do vísky na pravém břehu řeky Sázavy, se v ní, díky jménům ulic budou lépe orientovat.

Jiná adresa znamená i změnu dokladů

Na druhé straně ale vidí i možnost, že pojmenování ulic přinese Krhanickým i celou řadu komplikací. Kvůli jiné adrese si budou muset vyměnit doklady, změnit úřední dokumenty.

„Slyšel jsem, že starosta Papoušek se bavil s někým z ministerstva vnitra a to prý toleruje do ukončení platnosti občanského průkazu, v uvozovkách, chybnou adresu. Ale jak to bude s ostatními doklady, které budou mít lidé třeba jenom měsíc staré?“ uvedl Jaromír Šticha.

Všechno se to točí okolo peněz. A to nejen obecních, ale obyvatel Krhanic. Lidé se ptají, kdo zaplatí cedule, jejich instalace, zakreslení ulic do map a podobně.

„Nabízí se možnost dotace. Ale ještě jsem neviděl, že by dal někdo sto procent. Tak sedmdesát, osmdesát procent. Ale co ten zbytek?“ zeptal se Šticha a připustil, že pokud mu starosta Papoušek proplatí náklady spojené s předěláním veškerých dokladů a dokumentů, je ochoten na otázku, zda mají být v Krhanicích pojmenované ulice či nikoliv, odpovědět ano.

Kdo ví, kde všude je třeba adresu změnit?

„Já ani nevím, jestli si musím na některých dokumentech, jako je třeba pojistná smlouva adresu měnit. To mi pan starosta zjistí a dá mi vědět?“ dodal na závěr jeden z obyvatel Krhanic, který v názvech ulic nevidí příliš pozitivního.

„Jestli je máš klient v občanském průkazu uvedenou adresu i s ulicí a na pojistné smlouvě jenom obec, při vyplácení pojistné události to nemá žádný vliv. Navíc jsou většinou smlouvy vedené na rodné číslo,“ rozprášil obavy Miroslav Tvarůžka, vedoucí benešovské kanceláře pojišťovny Kooperativa. Zároveň upozornil, že je dobré, ve svém vlastním zájmu, změnu alespoň telefonicky nahlásit.

Czech point výměnu dokladů neusnadní

Někteří lidé si naivně mysleli, že Czech point, který v obci je, jim usnadní výměnu dokladů.

„To ne. Lidé si mohou přes tuto službu nechat ověřit výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, ale měnit si jeho prostřednictvím doklady, to nelze,“ vysvětlila Eliška Hrbková, vedoucí České pošty Benešov.

Kdo automaticky opraví adresu na úřední listině je živnostenský úřad.

„Je to sice změna z moci úřední, to znamená, že by si měl živnostník nahlásit změnu sám. Ale pokud se mu adresa změní v občanském průkazu, tak mi to dostaneme z evidence obyvatel. My už jsme vzájemně propojení, a tudíž to změníme automaticky,“ uvedla Libuše Tříšková, vedoucí odboru živnostenského úřadu Městského úřadu Benešov.

Na povídání nemá starosta obce čas

Jediný, kdo se k celé věci nevyjádřil, byl starosta Krhanic Aleš Papoušek.

Při prvním pokusu o telefonický kontakt sdělila redaktorce Benešovského deníku jeho kolegyně Jana Cachová, že je starosta mimo budovu a ať zavolá za pět až deset minut. Při druhém telefonátu jí zase jiná starostova kolegyně, Lenka Termerová řekla, že je stále venku. Na nabídku, že tedy zavolá ještě za dalších deset minut, ne příliš optimisticky přitakala.

Mezitím ale došla redaktorce na soukromý mobil SMS zpráva: „Paní Křečková, na povídání bohužel nemám čas. Jinak pracuji a pracuji. A. Papoušek.“