Tvrz, stejně jako zámek stojící vedle dolnokralovického pivovaru, měl řadu majitelů. V roce 1698 koupil celé panství Jan Leopold z Trautsonu a páni jeho rodu si později v Dolních Kralovicích nad řekou Želivkou postavili pohodlnější zámek. Ten pak v letech 1766 až 1844 vlastnili Palmové z Gundelfingenu a po nich se vlastníky stali, podobně jako Vlašimi, Auersperkové.

Poměrně rozlehlý trojkřídlý objekt s nádvořím nabízel místnosti správy panství s byty úředníků, hostinské pokoje a také byt vrátného. Ty později vystřídali státní úředníci. V roce 1971 pak stavba podlehla dynamitu budovatelů želivského vodního rezervoáru Švihov.