Z povinnosti vyplývalo, že zákonní zástupci dětí je do školy musí posílat, a také to, že orgány samosprávy musí zajistit provoz potřebných školních zařízení. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila jako jedno z lidských práv v roce 1948 Všeobecná deklarace lidských práv.

Také na Benešovsku začaly tehdy přibývat školní objekty. První škola v Týnci nad Sázavou vznikla už v roce 1899, ta současná, takzvaná stará v Benešovské ulici následovala přičiněním místních podnikatelů až v meziválečném období. Nová škola je na sídlišti od roku 1963.

Obecná škola Nahoruby už v současné době neslouží svému účelu. Dětem sloužila do šedesátých let minulého století. Obdobně skončila i škola v Jablonné nad Vltavou.