Tehdejší terminologií pracovali skutečně na svém a platilo to, i když se fakticky jednalo o majetek obecní, okresní nebo krajský. Tehdy bylo všechno společné.

Jak hlásala ústava ČSSR z roku 1960 „Veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu.“ A pracující byli vlastně všichni. Platilo to pro každé sídlo, Chleby, obec nedaleko Týnce nad Sázavou, nevyjímaje.

Utužování kolektivu tam probíhalo při četných brigádách. Nepopiratelnou pravdou ale také je, že v té doby vznikla řada záležitostí, které by dnes stály obrovské peníze z obecní kasy. V roce 1980, jak dokládá kronika obce, se v Chlebech například brigádničilo při podzimním výlovu rybníka.