Zajímavostí ale je, že v tu dobu už od vůbec prvního zavedení povinné školní docházky, k němuž došlo v protestanském vévodství Pfalz-Zweibrücken v Německu, uplynula téměř dvě století. Povinnou školní docházku u nás pak plně uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 1869.

Povinnou školní docházku u nás nyní upravuje školský zákon vymezující práva a povinnosti při vzdělávání. Podle tohoto zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.

Kdy přesně se začaly děti školou povinné také fotografovat, není úplně přesně zmapované. Zřejmě s větší dostupností fotografické techniky pronikal obor fotografování také do škol. A od krásných černobílých snímků, kde se při focení nikdo nesměl ani hnout, dospělo focení přes barevný film a kinofilm až k snímkům současným, tedy digitálním.