Původně měla obec, kterou tvořily Nahoruby, Poličany, Živohošť a Ústí, školy dvě, dvoutřídní v Nahorubech a Živohošti. Občané to však měli daleko na obecní úřad, proto v roce 1922 vznikly dvě samostatné obce s vlastními farnostmi Křečovice a Živohošť. Po válce se pak moci chopil proletariát, a nejen se školou v Nahorubech byl konec.

Děti z Obecné školy v Nahorubech pokračovaly ve vzdělávání v Měšťanské škole v Neveklově. A řada z nich pak studovala nebo se učila ve školách a učilištích zaměřených právě na zemědělství.

Dnes v Nahorubech žije něco málo přes sto obyvatel. Také proto se tam škola už nikdy nevrátí.

Obec patří k nejstarším v Čechách. Kroniky totiž připomínají, že Nahoruby věnoval kníže Oldřich, panující v létech 1012 až 1037 klášteru svatého Jana Křtitele na Ostrově.