Taková společná práce se nazývala Akce Z, a i když zlí jazykové tvrdí, že ono Z znamená zdarma, což je pravda, ve skutečnosti Z mělo evokovat zvelebování.

Účast na takových akcích samozřejmě vrchnost přes své prověřené soudruhy kontrolovala, ale o tom, že by neúčast nějak výrazně trestala, zmínky historických dokumentů nepotvrzují.