Už se jim neříkalo sedláci, ale kulaci. A když se s nimi jednou provždy úderná pěst dělnické třídy vypořádala, stali se z většiny z nich sice stejní sedláci, kteří však už nehospodařili na svém, ale na družstevním. A také se jim říkalo jinak - jezedáci.

A tihle jezedáci, členové jednotných zemědělských družstev, se v rámci utužování socialistických brigád a závazků, účastnili společných akcí. Nezřídka při nich byl někdo s fotoaparátem. Proto se dodnes dochovaly záběry kolektivů při výletech. Fotilo se ale také při práci, přímo na poli. Nebo při zabíjačkách. To však už nebyly tak úplně kolektivní záležitosti, i při nich bylo zapotřebí hodně párů šikovných rukou.