Pokrok s postupem doby se ale dá vypozorovat i ze snímků objektů stodol a rodinných domů, tehdy chalup. V nich měla své místo vedle majitelů také domácí zvířata. A protože největší díl dřiny padal na jejich hlavu, měla také odpovídající zázemí.

Chalupy přitom nevznikaly jako nyní, kdy si lidé musí vzít hypotéku, aby je vůbec mohly postavit, ale jaksi spontánně. A také se nestavělo ze žádných dovážených materiálů, ale z těch, co byly všude kolem. Byl to především kámen a dřevo. Z vlastních polí a vlastního lesa. Na střechu se pak použily došky a v lepším případě, pokud na to majitel gruntu měl, dřevěný šindel nebo dokonce pálená taška.