„Jarmarky organizujeme už třetím rokem. Jeden rok jsme měly trhy dokonce dva. Ale nyní už děláme jen jeden, aby se to lidem neokoukalo,“ uvedla Markéta Štecherová.
A že je tahle taktika správná, dokládala hala plná trhovců, a také jejich zákazníků. Podzimně vánoční jarmark, připravovaný předem čtvrt roku, ale udělal radost i organizátorkám.
„Z toho, že je o naši akci skutečně velký zájem, máme radost,“ přiznala Markéta s tím, že své zboží prodává třicet trhovců a dalších osmnáct nabízí věci pro děti v rámci bazaru.

Z Miřetic se mezi nimi ale objevily pouze tři ženy. Ostatní prodávající přijeli z okolí, nebo dokonce z poměrně velké vzdálenosti. Třeba z Kolína. Veškeré nabízené zboží pocházelo buď ze šatníků dětí, které z oblečení už vyrostly, nebo od těch, kteří si ho sami vyrobili či nakoupili od přímých výrobců.
„Jsou tu i prodejci, kteří na to mají živnostenský list,“ potvrdila Markéta Štecherová a upozornila, že se na jarmarku mohou uplatnit jen prodavači zboží označovaného hand made, tedy nikoliv ti, kteří ho levně nakupují na internetu v Asii a na českém trhu pak draze prodávají.

Kromě samotného zboží zařídily organizátorky také občerstvení pro zákazníky. Do jeho prodeje a dokonce i výroby, se zapojily i rodiny obou akčních žen.
Přátelské a příjemné ovzduší trhu provoněného svařeným vínem, ocenili například i manželé Kubalovi. Do Miřetic přijeli z Čechtic.
„Jsme z jarmarku a jeho atmosféry úplně nadšení. Každý si tu určitě něco vybere. Hlavně ale obdivujeme lidi, kteří trh zorganizovali. Přeju jim, ať se jim daří a ať je jarmark příští rok ještě větší,“ dodala Vlasta Kubalová.