Městské nebytové prostory, které podle aktuální statistiky radnice využívá kolem dvou set podnikatelů, nájemci v posledních letech překotně neopouštějí.

„Že by někdo chtěl ukončit nájemní smlouvu dříve než za sjednanou dobu, je velmi výjimečné,“ potvrdil benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček s tím, že k tomu dochází zhruba jednou za rok.

Podnikatelé postupně, jak jim končí smlouvy, žádají o jejich prodloužení. Podle místostarosty tak učinil například i provozovatel kina. „Požádal o dalších pět let,“ dodal Zahradníček.

Nájemní smlouvy týkající se městských nebytových prostor vycházejí z cenové mapy odvozené od atraktivity místa podle vzdálenosti od centra.

Podnikání v centru města nezažívá nejlepší časy. Těžké to mají především obchodníci se sortimentem, který nabízejí i řetězce na kraji města. Právě tam se totiž zákazníci přesouvají.

Současná situace, korunovaná ještě extrémně rychlým zdražováním i na to navazující šetrností zákazníků, zasáhla v Benešově i restaurace, zatím jen dvě v soukromých rukách, Krčmu U kašny a Na koruně. Městských pohostinských zařízení v objektu Zelený strom na Malém náměstí se podle vedení radnice krize zatím nedotkla.