Je stavba opěrné zdi v Býkovicích dokončená, či nikoliv? Jedna zdánlivě jednoduchá otázka, ale dvě, navzájem se rozcházející odpovědi.

„Podle našeho názoru není. V projektu je jasně napsané, že se jedná o rekonstrukci opěrné zdi, odvodnění a komunikace. A byla hotová pouze její první třetina. Rekonstrukce opěrné zdi. Odvodnění ani komunikace hotové nejsou," uvedla Marie Černá, spolumajitelka nemovitosti, na jejímž pozemku údajně nedokončená stavba stojí.

„Je hotová a i zkolaudovaná. Správa a údržba silnic (SÚS) Benešov provedla 
14. prosince 2010 oznámení 
o užívání stavby, kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu," oponoval Luděk Beneš z benešovské správy a údržby silnic.

O rekonstrukci opěrné zdi a práce s ní spojené požádali manželé Černí už v roce 2008. Tehdy se její část sesula na jejich pozemek a hrozilo nebezpečí, že se zřítí celá. Navíc nebylo vyloučené, že může s nezpevněnou krajnicí spadnout na střechu jejich domu i nějaké projíždějící auto, jak už se ostatně v minulosti podle Marie Černé dvakrát stalo.

„Zeď je nyní v pořádku, ale tím, že není udělané odvodnění, obávám se, že jí dešťová voda opět podemele," řekla žena, která už o nápravu dva roky marně bojuje.

„V rámci odvodnění byl zhotovený propustek a vpust na komunikaci. Pokud se jedná o odvodnění vedeném pod pozemky zahrad, bylo se starostou Struhařova dohodnuté, že opravu stávajícího potrubí v případě potřeby bude řešit obec," vysvětlil Beneš.

Rozdílný názor mají majitelé nemovitosti a SÚS na status stavby. Zatímco Černí míní, že se jedná o černou stavbu, SÚS uvádí, že zaměření stavby je provedené.

„V jakém stavu je pozemkové řešení stavby, nejsem schopný říct, protože kolega, který celou věc řeší, je na dovolené," přiznal Luděk Beneš, vedoucí pracovník benešovské SÚS. Zároveň ale přislíbil, že jakmile se zodpovědný pracovník vrátí, dohlédne na řešení.