„Mostní opěry, pilíře a líc nosné konstrukce byly otryskány tlakovou vodou a je prováděna jejich sanace a oprava profilu. Probíhá očištění stávající dlažby pod mostem a její předláždění v místě poruch. Ložiska mostu již byla očištěna a nakonzervována,“ popsal současné práce člen týmu komunikace ŘSD Martin Buček.

V současné době opravují spodek mostu mimo části v jízdním pruhu silnice z Votic na Jankov. Kvůli tomu je provoz pod mostem veden dvěma provizorními jízdními pruhy s omezením rychlosti na 30 km/h. Pod chodníkem byla rovněž položena nová izolace z natavovaných izolačních pásů.

Z opravy mostu na silnici I/3 u Votic.
PODÍVEJTE SE: Provoz na vytížené silnici I/3 omezuje u Votic oprava mostu

„Bylo odfrézováno vozovkové souvrství a postupně se odstraňovaly zbytky izolace hlavní nosné konstrukce. Následovat bude obnažení mostních závěr a jejich kontrola. Provoz na mostě je veden v režimu 1+1 jízdní pruh bez větších dopravních komplikaci,“ dodal ve středu Martin Buček.