„Právě tady ve staré budově probíhá druhá plánovaná etapa opravy učeben,“ potvrdila v ředitelně, která jako místo direktora nyní rozhodně nevypadá.

Dokončit je tam potřeba strop a také podlahu. Ale nejen tam. V dalších třídách dělníci vyrovnávají nové podlahy samonivelační stěrkou, jinde už lepí linoleum. Na chodbách je ale stále prach, kabely a uskladněný stavební materiál.

„Opravuje se celkem sedm učeben a ředitelna,“ uvedla Kratochvílová.

Protest před poříčskou radnicí.
Před poříčskou radnicí se protestovalo. Spor se vede o výstavbu rodinných domů

Náročné prázdninové rekonstrukci dominovala výměna „načatých“ trámů tvořících strop a samozřejmě podlaha tříd.

„Věřím, že se všechno stihne. Firma Horák nám slíbila, že do 31. srpna bude všechno, včetně položeného lina, dokončeno,“ sdělila ředitelka. „Proto také předpokládáme, že den na to přivítáme ve škole všechny naše žáky.“

Slib o tom, že všechno stihnou, daly Marcele Kratochvílové také uklízečky. Právě na nich bude, aby se školáci už z prvního dne výuky domů vrátili stejně, jako tam vyrazili - čistí.

Příprava na nový školní rok začala

I když učitelé už dávno pracují na přípravě nového školního roku, čeká je ještě dva dny před startem práce stěhováků. Na svá místa budou přesouvat nábytek a zvládnou i další pomocné a úklidové práce. Teď ale například zástupkyně ředitelky Klára Blahošová finalizuje rozvrhy hodin.

„Dělám vlastně konečnou revizi toho, co jsme si připravovali přes prázdniny. Zjistila jsem, že jedna paní učitelka nemá pauzu na oběd a přesto, že jsem měla pocit, že už je to dobré, zjišťuji, že není,“ usmála se kantorka u monitoru.

Laura a její tygři při vystoupení na festivalu Benešov City Live.
Černobílá smršť na pódiu, tak vypadal benešovský koncert Laury a jejích tygrů

A v rámci možností se podílí také na řešení dalšího organizačního problému, přijetí ukrajinských žáků. Celkově jich má přijít kolem 35, tři z nich do první třídy.

„Některé děti k nám chodily už v uplynulém školním roce, ale sedm z nich přijde vůbec poprvé,“ dodala.

Základní škola Votice
Do Základní školy Votice nastoupí 1. září 630 dětí, které bude mít na starosti 70 pedagogů včetně asistentů. O naplněnosti školy svědčí fakt, že ve všech ročnících jsou tři třídy s výjimkou osmého. Tam jsou dokonce třídy čtyři.
Přes sto let starou školní budovu v Pražské ulici postupně doplnily další dvě, jedna z roku 1968 a druhá z roku 1975. Ve vedlejší budově bývalého finančního úřadu by měla vzniknout družina, která nyní zabírá nevyhovující místo přímo ve škole. S realizací přestavby ale město čeká na vyhlášení vhodného dotačního titulu.
„V místě, kde jsou šatny, družiny a sklad vznikne školní klub, který už sice funguje, ale své místo dosud také nemá. Je tam i suchý sklep, kde by mohla vzniknout keramická dílna. Na tuto záležitost už máme zpracovaný projekt,“ dodala Marcela Kratochvílová, ředitelka ZŠ Votice.
ZŠ Votice zahájila opravu stropů už loni první etapou. Tehdy díky tomu vznikla počítačová učebna a kuchyňka. Druhá etapa probíhá právě nyní a třetí je naplánovaná napřesrok. Rekonstrukcí by mělo projít dalších šesti učeben a sborovna.