„Deváťáky, kterých jsme měli ve třech třídách sedmašedesát, čeká slavnostní ukončení docházky do školy. Převezmou přitom nejen vysvědčení, ale už pět let tradičně také upomínkovou knížku s fotografiemi, jejichž výrobu zajistilo město,“ potvrdila před zahájením ředitelka Základní školy Votice Marcela Kratochvílová s tím, že v knize jsou snímky třídních učitelů od první do deváté třídy i dětí při společném focení na konci školního roku. „V knize mají i adresy a kontakty, aby se mohli někdy v budoucnu znovu sejít,“ dodala Kratochvílová.

Kromě ředitelky školy promluvila před početným publikem také votická místostarostka Jaroslava Pokorná. „Je to pro ně významný a pro nás i dojemný okamžik, Jsem ráda, že škola rozloučení s vycházejícími žáky tímto slavnostním způsobem připravuje,“ poznamenala.

Rekonstrukce ve votické základní škole se nezastaví ani o prázdninách 2022.
Žákům votické základní školy začínají letní prázdniny už nyní

Důvodem předčasného ukončení školního roku je rekonstrukce stropů v další části nejstaršího objektu školy přiléhajícímu k Pražské ulici. Rekonstrukce školního hřiště proběhla bez zásahu do vyučování, opravu nevyhovujících stropů staré budovy je ale nutné realizovat bez přítomnosti žáků.

„Kvůli této záležitosti jsme vyslyšeli podnět paní ředitelky a společně se stropy bude vždy provedena i rekonstrukce učeben nacházejících se nad snímanými a opravovanými stropy. Bylo tomu tak i v minulosti při výstavbě odborných učeben,“ připomněl votický starosta Jiří Slavík.

Pro letošek má radnice v rozpočtu pro školu připravených deset milionů korun, a pokud to bude možné, využije také dotací.