Na rozestavěném mostě, který je součástí mimoúrovňového křížení obchvatu s komunikací z Olbramovic do Mokřan a Semtína, dělníci nyní instalují bednění na mostní římsy. „Na nosnících jsou současně už usazeny filigrány, což jsou velkoplošné prefabrikované panely slučující funkci nosnou s funkcí ztraceného bednění,“ vysvětlila Malínská.

V části obchvatu od mostu na jih k Voticím včera probíhalo i vrtání pro sloupy protihlukové bariéry kolem Městečka. Spoustu práce měly při úpravě terénu i zemní troje. V samotné trase obchvatu pak pokládal finišer podkladní vrstvu a současně se vedle řešilo napojení na odbočnou větev směrem k původní silnici I/3.

Ještě dál ve směru na Votice vzniká také „soukromý“ podjezd přeložky, který poslouží místnímu zemědělci pro průjezd strojů k jeho polnostem ležícím za trasou budovaného obchvatu.

Stavba přeložky silnice I/3 u Olbramovic ve čtvrtek 24. března 2022, kdy cestáři pokládali v některých úsecích asfalt.
FOTO: Silničářům přeje počasí. Část obchvatu Olbramovic má díky tomu už asfalt

Na druhé straně staveniště, na severu zase skupina dělníků usazovala pod náspem silnice žlaby pro odvod dešťové vody.

„V této části obchvatu je už také dokončena provizorní komunikace, která poslouží pro přístup vozidel ze silnici I/3 do Tomic. Toto provizorium bude zprovozněno v úvodu června po dobu dvou měsíců, během nichž dojde k odtěžení terénu pod současnou komunikací k Tomicím,“ dodala stavbyvedoucí s tím, že po dokončení této části stavby dojde k napojování nových úseků obchvatu a to si pak vyžádá úplnou uzavírku a vytyčení objízdných tras.