Silnice, která má ve stoupání od Votic k Oldřichovci v úseku dlouhém téměř šest kilometrů uspořádání 2+1 jízdní pruhy, je kvůli záboru místa pro stroje a práci na mostě zúžena. Ze dvou stoupacích pruhů využívají řidiči nyní jediný. V zabraném prostoru mostu má stavební firma pracoviště a umístěné zázemí a také stroje. Jde přitom o první etapu prací. Při druhé se stavebník přesune na opačnou stranu mostu a znovu dojde k záboru jednoho jízdního pruhu.

S omezením ale musí počítat také řidiči projíždějící pod mostem. Kromě běžného provozu zvýší množství vozidel na silnici u Votic také v úvodu dubna zahájené propojování hotových úseků IV. tranzitního železničního koridoru mezi Voticemi a Sudoměřicemi na Táborsku. Vlaky nepojedou celé tři měsíce a po tu dobu jsou v provozu autobusy náhradní přepravy.

„Ze čtyř uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější nabídku společnost Porr, která ji provede za 18,2 milionu korun,“ potvrdil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je správcem silnice a také investorem opravy.

Ta by neměla trvat víc než dohodnutých 100 dnů od převzetí staveniště. Opravu mostu si vyžádalo zatékání do konstrukce vlivem nefunkčnosti izolačního systému a také nefunkční odvodnění dilatačních závěrů. Právě od nic, při přejíždění automobilů, se do okolí, mezi domy v okrajové části Votic, šířil hluk. „Po opravě mostu by mělo dojít ke snížení hlučnosti,“ je přesvědčený votický starosta Jiří Slavík.

V rámci opravy došlo k odfrézování vozovky na mostě a odstranění svodidel. To samé čeká i zábradlí. Ve čtvrtek 7. dubna dělníci pneumatickými sbíječkami odstraňovali beton z chodníku, aby se dostali až k poškozené hydroizolaci. Poté bude následovat její obnova pod chodníky a budování nových říms ukotvených ke konstrukci mostu.

„Současně dojde k osazení nového zábradlí a na hranách chodníků také jednostranného svodidla,“ sdělil Martin Buček, ale připomněl, že ŘSD nepočítá při uvedených pracích s osazením protihlukové zábrany na most. „Hluk vzniká nárazem kol na dilatační uzávěry a šíří se spodem. S tím by protihlukové stěny moc nepomohly,“ dodal.