Obora to není veliká, proto se jí říká zdrobněle a na ploše jednoho hektaru si tam v poklidu žijí mufloni, daňci nebo jeleni sika. Na obyvatele upozorňuje kolemjdoucí také informační tabule.

Hned po otevření v září roku 2012 dostali také dominantní samci své jména. Přítulnému daňkovi se říká Bohouš, plaššímu muflonovi pak Mirek.