Podle Luďka Šefrny z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsou tyto kusy důsledkem zvětrávání granodioritu. „Tato hornina zvětrává podél puklin, při tom se vytváří systém velkých kvádrů. Ty dále zvětrávají zvnějšku chemicky a výsledkem toho je žokovitý rozpad žuly,“ vysvětlil odborník s tím, že jde o důsledek třetihorního procesu, kdy v našich končinách panovalo subtropické klima.

„V našem kraji jsou tyto kulovité tvary dobře patrné v lesích na povrchu. Tvoří typickou kulisu naší krajiny nazývanou středočeský žulový pluton,“ dodal Šefrna.