Z rukou ministra životního prostředí Richarda Brabce totiž převzal prestižní uznávací certifikát. Stalo se tak u příležitosti Světového dne životního prostředí.

Ještě před tím si ministr prohlédl vlašimskou záchrannou stanici pro živočichy, kde nakrmil vydru Bublinu, pozoroval krmení krkavců a poté vystoupal na bájný Velký Blaník.

„Jsem rád, že tento prestižní titul získala pro náš národ a jeho dějiny tak významná lokalita," řekl Brabec. „Doufám, že tato značka přiláká do regionu pod Blaníkem ještě více návštěvníků a tím tyto oblasti podpoří ekonomicky. Velmi oceňuji iniciativu lidí, díky kterým geoparky vznikají. Uvědomují si výjimečnost a hodnotu lokality, ve které žijí, že je třeba toto území chránit a starat se o ně, aby bylo zachováno i budoucím generacím," dodal Richard Brabec, který pak přiznal, že Podblanicko i samotnou horu Blaník navštívil naposledy někdy v dětských letech.

Na závěr prohlídky záchranné stanice dostal ministr od ochranářů budku pro ptáky, kterou, jak prozradil pověsí na své zahradě na Litoměřicku.

„Na budku už jsem dostal, budku zatím ne," okomentoval s humorem ministr neobvyklý dar.

Za Geopark Kraj blanických rytířů převzal certifikát národního geoparku blanický rytíř v dobovém brnění, který pozval ministra k návštěvě Velkého Blaníku. Cestou na tento mýtický vrch si ministr Brabec prohlédl naučné stezky Zlatodůl Roudný a S rytířem na Blaník.

„Titul národní geopark nemůže získat každé geologicky hodnotné a zajímavé území. Je to certifikát pro oblasti, kterým se nejlépe daří naplňovat jejich poslání, sepjetí člověka se Zemí a chápání její minulosti, aktivní péči o její současný stav a zájem o její budoucnost," uvedla Martina Pásková, předsedkyně Rady národních geoparků.

Národní geoparky získávají titul jen dočasně, na čtyři roky. Poté musí prokázat, jak se péči o geologické dědictví a podporu cestovního ruchu i vzdělávání dále rozvíjejí, a svůj titul musí na základě těchto požadavků obhajovat.

KAREL CHLUMEC