V současné době podniká investor akce a správce komunikace, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje administrativní kroky, které povedou k získání stavebního povolení. Vše ale nejde úplně hladce.

Proti záměru investora, respektive proti rozhodnutí Stavebního úřadu Benešov povolit vybudování mostu provizorního montovaného, který dopravu mezi Benešovskem a Kutnohorskem prozatímně převezme v době demolice a stavby, se odvolali dva účastníci řízení. Vedle Petra Fořta z Prahy také Filip Sternberg, majitel hradu Český Šternberk. Tomu se nelíbí, že by provizorium mělo mít zatížitelnost víc než 32 tun. Hradní pán požaduje navýšení zatížitelnosti mostu na 44 tun.

„Nižší zatížitelnost je nedostačující s ohledem na potřeby využití mostu pro přepravu techniky potřebné pro obhospodařování pozemků a firmy Filip Sternberg s.r.o.,“ sděluje v korespondenci úřadu právní zástupce Filipa Sternberga.

Most přes řeku Sázavu v Českém Šternberku.
Majitel hradu Český Šternberk požaduje most silnější, aby unesl těžké vozy

Podle mluvčí KSÚS Petry Kučerové ale v povolení úřadu není problematické a nosnost mostu je standardní a vyhovující. „Stavební úřad správně povolil normální zatížitelnost provizoria 32 tun. To se měnit nebude. V naší stavební dokumentaci bylo na základě projednání doplněno, že provizorní přemostění umožní mimo jiné i přepravu dřevařských souprav pana Sternberga,“ odpověděla na dotaz Deníku mluvčí.

Zatím ale není jasné, kdy se kraj pustí do práce. To závisí především na termínu vydání stavebního povolení respektive kdy nabude právní moci. „Bude ale záležet také na na tom, kdy se akce začne soutěžit a jak se bude vyvíjet uzavírání majetkoprávních smluv,“ uvedla mluvčí.

Vydání stavebního povolení tak brzdí například i aktuálně podané odvolání, které řeší benešovský stavební úřad.

Z výstavby provizorního mostu přes řeku v Sázavě.
Stavba provizorního mostu v Sázavě spěje ke konci, brzy po něm pojedou auta

Bourání mostu starého, stavba provizoria a je jeho následné odstranění a také vybudování mostu nového má podle současných předpokladů investora přijít na zhruba 166 milionů korun bez DPH. I to je nyní jen odhad, protože zatím není ani vydaná dokumentace pro zadání stavby. Jasné ale je, že by od „prvního kopnutí“ do zprovoznění nového mostu nemělo uplynou více než devět měsíců.

Nový most nebude pouze „zdravou“ kopií mostu původního. Nová konstrukce nabídne více místa chodcům. Těch totiž, díky pohostinským zařízením na obou předmostích nebo pravobřežní vlakové zastávce a velkému turistickému ruchu kolem vody a hradu, projde v sezoně opravdu mnoho.

„Chodník bude mít komfortní parametry obou předmostí a to jak směrem k obecnímu úřadu i směrem k železničnímu přejezdu. Podoba nového mostu byla navržena ve spolupráci s autorizovaným architektem, návrh konstrukce byl před zpracováním prvotní dokumentace řešen variantně. Výsledný návrh byl vybrán ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,“ doplnila mluvčí KSÚS s tím, že z hlediska automobilové dopravy se situace nezmění.