„Novinkou letošní výzvy Programu rozvoje venkova je samostatná oblast podpory pro spolky a obce, zaměřená na rozvoj infrastruktury v obcích ve venkovských oblastech,“ připomněla Jitka Fialová, předsedkyně zapsané společnosti MAS Blaník.

V této nové oblasti s názvem Na venkově to žije, bude letos poprvé možno žádat o podporu pro projekty na rekonstrukci a vybavení mateřských a základních škol, hasičských zbrojnic, veřejných prostranství a kulturních a spolkových zařízení v obcích na území MAS.

Žadatelé, kteří by měli pochyby o tom, zda mají nárok na podporu a jaké podmínky pro úspěch žádosti musí splnit, se k potřebným informacím dostanou na webu MAS Blaník. Ta během předchozích výzev z Programu rozvoje venkova podpořila loni a předloni 16 projektů místních žadatelů, kterým pomohly dotace 8,3 milionu korun.

„Nyní se těšíme na nové zajímavé projekty, které přispějí k rozvoji v obcích na našem území,“ dodala Jitka Fialová.