„V letošním ročníku si každý může vybrat z celkem tří tras, které je možné absolvovat pěšky nebo na kole. Všechny účastníky zavedou na zajímavá místa v okolí Jankova spojená s nejvýznamnější bitvou závěru třicetileté války," slibují organizátoři a dodávají, že na pěší či cyklisty čeká několik zastavení, kde dostanou kontrolní razítko do startovní listiny.

Nejkratší desetikilometrová trasa je určena pro ty, kteří přišli na pochod poprvé. Na ní se nejlépe seznámí s bezprostředním okolím Jankova. O něco zdatnější pochodníci si mohou vyšlápnout na patnáctikilometrovou trasu, a na cyklisty čeká sedmatřiceti kilometrová jízda po místech krvavé řeže císařské armády se švédským vojskem.

Po Stopách bitvy u Jankova vyrazí účastníci mezi osmou a devátou hodinou z náměstí a cíl pochodníky i cyklisty čeká ve výstavní síni, rovněž na náměstí v Jankově.

Pro dokreslení dobových událostí jsou připraveny celodenní ukázky života vojáků v 17. století, ukázky řemesel, bojů mušketýrů i prohlídka tehdejší vojenské kuchyně.

KAREL CHLUMEC