Když středočeští hygienici vyhodnotili hlášení lékařů o počtech pacientů v prvním kalendářním týdnu nového roku, dospěli v rámci kraje k hodnotě 804 onemocnění na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší nemocnost zaznamenali hygienici na Příbramsku, nejnižší na sousedním Berounsku.

Ve srovnání s posledním týdnem roku 2018 zaznamenali nárůst nemocnosti ve středních Čechách o 81,9 procenta. V době kolem Vánoc, kdy školy mají prázdniny a spousta lidí dovolenou, je nicméně k propočteným procentům ukazujícím obrovské výkyvy třeba přistupovat opatrně. Vánoční hlášení jsou podhodnocená, potvrzuje ředitelka protiepidemického odboru středočeské hygieny Lilian Rumlová. Lze přitom počítat s dalším zvyšováním – vždyť v předvánočním období dosahovala celková nemocnost v rámci kraje již 1239 přepočtených onemocnění.

Dokonce o 650 procent byl zaznamenán vzestup v kategorii onemocnění s klinickým obrazem chřipky. Pacientů s typickými chřipkovými příznaky je aktuálně ve středních Čechách 30 na sto tisíc obyvatel. Jedná se o 3,7 procenta z celkové nemocnosti.

„Od začátku chřipkové sezony evidujeme čtyři závažné případy v souvislosti s onemocněním chřipkou typu A,“ připomněla v pátek Rumlová. Z porovnání s posledním týdnem loňského roku plyne, že nově přibyl jeden pacient s těžkým průběhem onemocnění. Stále platí, že zatím si komplikace spojené s chřipkou vyžádaly v kraji jeden lidský život.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková skupina  Onemocnění na sto tisíc obyvatel  Nárůst proti předchozímu týdnu
Do 5 let  2120  56,1 procenta
6 – 14 let  981 57,2 procenta
15 – 24 let  954  34,6 procenta
25 – 59 let  537  167,2 procenta
Nad 60 let  559 123,6 procenta
Celkem  804  81,9 procentaAkutní respirační onemocnění v regionech

Region  Onemocnění na sto tisíc obyvatel  Rozdíl proti předchozímu týdnu
Benešovsko  1176  +43,9 procenta
Berounsko  494  -16 procent
Kladensko  557  +440,8 procenta
Kolínsko  869 +148,3 procenta
Kutnohorsko  638  +203,8 procenta
Mělnicko  1056  -8,6 procenta
Mladoboleslavsko  715  +276,3 procenta
Nymbursko  561  -29,7 procenta
Praha-východ  717  +326,8 procenta
Praha-západ  931  +214,5 procenta
Příbramsko  1235 +107,9 procenta
Rakovnicko 703  +56,9 procenta
Středočeský kraj  804 +81,9 procenta

Údaje jsou za 1. kalendářní týden
Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje