Jak uvedl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák, to by měla být ale od včerejšího dne už minulost.

„Silnice II/107 je již opravená a provoz na ní bude obnoven nejpozději v pátek 8. listopadu od 18 hodin. Dokončovací práce se uskuteční za provozu," sdělil ve čtvrtek odpoledne Josef Řihák s tím, že celková oprava úseku Kamenice až k úrovni Zbořeného Kostelce stála celkem dvaačtyřicet milionů korun.

„Podle mých informací se tento pátek opravená komunikace předává a úsek Týnec nad Sázavou a Čakovice bude zprůjezdněn pro veškerou dopravu," potvrdil slova středočeského hejtmana starosta Krhanic Aleš Papoušek.

Pokud půjde všechno podle plánu, měla by být silnice definitivně opravená do 31. prosince tohoto roku. Hejtman Středočeského kraje ale upozornil, že pokud nastanou nevhodné klimatické podmínky, budou se muset práce přerušit. Míní, že nemá smysl neúčelně investovat finanční prostředky na úkor kvality provedeného díla vlivem počasí.

Po celou dobu uzavírky vedla objízdná trasa přes Krhanice. To přineslo obci negativa, ale i pozitiva.

„Odkloněná doprava přinesla Krhanicím pouze jedno pozitivum, a to zastavování autobusové linky 339 pražské integrované dopravy. Největšími negativy bylo zvýšené riziko nehod, poškození silnice a ve dvou případech částečné poškození obecní dešťové kanalizace," poznamenal starosta obce s tím, že jedna nehoda skončila rozbitým světlem na zadní části automobilu a ve dvou případech „došlo na zrcátka."

Už od včerejšího podvečera by měla veškerá doprava jezdit po silnici mezi Čakovicemi a Týncem nad Sázavou. Alespoň tak to řekl ve čtvrtek hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Do té doby jezdila všechna osobní a nákladní auta, ale i autobusy přes Krhanice. Kvůli nim se vozovka, která nebyla na takovou zátěž stavěná, změnila v tankodrom a na několika místech se začala dokonce propadat.

„Na konci září jsem napsal dva dopisy na Středočeský kraj. První požadoval opravu silnice jak v Krhanicích, tak i v úseku Krhanice – Čakovice po skončení uzavírky. Druhý o naplánování celkové rekonstrukce silnice Krhanice – Čakovice a zařazení této celkové rekonstrukce do budoucích investic Středočeského kraje," uvedl Aleš Papoušek.

Zatímco v opravu vozovky v obci hlava Krhanic věří u druhého dopisu je spíš skeptický, neboť požadavek na úplnou opravu komunikace Krhanice – Čakovice vznesl za dobu svého působení v pozici starosty obce prý už dvakrát.