Nová tělocvična, která vznikne na dvoře gymnázia, přesněji ve vnitrobloku novorenesančního objektu z počátku minulého století, by měla vyrůst během 14 měsíců. Díky umístění staveniště by stavba neměla fungování školy omezovat ani výrazněji ovlivnit; poněkud se však zkomplikuje přístup do budovy.

Počítá se s tím, že studentům začne tělocvična sloužit ve školním roce 2021/2022 – a příležitost k vyžití při aktivním pohybu by tam měla najít i veřejnost. Nahradí dosud využívané prostory, jež se výrazněji nezměnily po více než sto let.

Původně se počítalo s tím, že stavět se začne již koncem roku 2012 či nejpozději na jaře roku následujícího; tehdejší předpoklady počítaly s dobou výstavby v trvání osmi měsíců a náklady vyčíslenými na 40 milionů korun.

Měly se tak zúročit snahy o výstavbu, trvající již od roku 2006 (a o tom, že nová tělocvična je potřebná, se hovořilo již v osmdesátých letech minulého století; už tehdy prostory z roku 1907, koncipované pro tehdejší pojetí tělovýchovy, a nikoli pro sportování, nevyhovovaly jak malými rozměry, tak nízkým stropem). Objevovaly se však průtahy, které termín oddalovaly; podobně jako zahájení podobné stavby v Říčanech.

Hlavní prostor budoucí benešovské tělocvičny bude mít rozměry 19 x 31 x 7 metrů, informoval Nováček. „V čelní nižší části budou umístěny šatny, hygienické zázemí, sklady nářadí, kabinety vyučujících, vrátnice a technologická místnost,“ upřesnil.