„Za tu dobu od nás odešlo přes dvě stě padesát maturantů,“ zhodnotil působení školy její zřizovatel, Josef Vlach.

Ani to ale k záchraně soukromé vzdělávací instituce nemohlo. Důvod, proč se tak stalo, byl naprosto stejný, jako u učňovské školy v Husově ulici – nezájem žáků o studium.

Každý žák totiž s sebou přináší ze zákona, potažmo z Ministerstva školství, také tolik potřebné finance. Rovnice je proto jasná: málo žáků, málo peněz na provoz - elektřinu, vytápění, služby a především, mzdy kantorů.

Zřizovatel samozřejmě nemohl pouze ohlásit konec školy a zamknout budovu. Musel se s nastalou situací vypořádat podle zákonů.

„Všechno jsme to konzultovali se Středočeským krajem a také Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy,“ potvrdil Josef Vlach.

Letošní maturitní zkoušky se ve škole konaly tak, jako obvykle. Ale žáci z třetího, druhého a prvního ročníku už v září do škamen v Táborské ulici, neusednou.

„Děti odcházejí do nástupnické školy v Berouně, všechno je zařízené a v pořádku,“ tvrdí Josef Vlach.

Do Berouna, přesněji do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Beroun Hlinky, kde je jeden z oborů zaměřený i na cestovní ruch, k úterý 26. června přešel z Benešova ale jen malý počet žáků.

„My nejsme nástupnická škola benešovské SŠCR,“ vysvětlila Benešovskému deníku ředitelka školy Eva Jakubová. „K nám z Benešova přicházejí především ti, kteří vstoupí v novém školním roce do čtvrtého, tedy maturitního ročníku,“ sdělila. „Příjem žáků není ještě zcela uzavřený a pokračuje dál. Rodiče i děti z benešovské školy s námi jednají, jezdí se sem dívat a zatím se jich k nám zapsalo sedm,“ potvrdila Jakubová s tím, že studentům škola nabízí i ubytování v internátu.

Objekt benešovské školy v Táborské ulici patří Josefu Vlachovi a ten, jako podnikatel samozřejmě zvažuje možnosti jejího dalšího využití.

„Jednáme s městem Benešovem o pronájmu. Pokud by to nevyšlo, nejspíš bychom objekt nabídli na jiné využití nebo ho prodali,“ řekl Josef Vlach a připomněl ještě, že už ve školství dál působit nechce.

Jednání o dalším využití budovy v Táborské ulici potvrdil také starosta Benešova Petr Hostek. Benešov totiž už při ukončení činnosti školy v Husově ulici usiloval o její odkup. Objekt chtělo využít pro vzrůstající potřeby DDM, ZUŠ i vedlejší základní školy. Vlastník ale dal přednost soukromému zájemci, který ve městě provozuje už několik ubytoven.

„Pro budovu bychom měli využití. Nyní ale hodnotíme naše potřeby a možnosti s nabídkou majitele objektu,“ řekl starosta Benešova s tím, že jsou nyní otevřené všechny možné varianty. „Uvažujeme jak o koupi, pronájmu, tak i o tom, že objekt vůbec nevyužijeme,“ dodal Petr Hostek.