„Každého mostaře tohle potěší," pochvaloval ve vysílání Českého rozhlasu Stanislav Pohunek z Krajské správy a údržby silnic dokončené dílo při jeho obhlídce z úrovně pod ním probíhající dálnice.

„Kvalita díla je vysoká," dodal s tím, že monolitické nosníky, které překlenují úvoz s dálnicí, byly vyrobené jinde a na místo pak přivezeny.

Železobetonovým konstrukcím obecně často škodí i takzvané bludné proudy, které nahlodávají jejich vodivé části a urychlují korozi.

Most u Ostředka ale má zařízení, které účinky bludných proudů eliminuje, takže by měl vydržet déle.