Výstavba bytových domů v Brodcích
v lokalitě Kněžina, jež byla plně v režii města, pomohla zhodnotit sousední nemovitost. Ta patří shodou okolností nynějšímu místostarostovi Mar〜tinu Kadrnožkovi, jenž se stal začátkem listopadu 2002 radním za Volbu pro město.
V té době se řešila příprava stavby inženýrských sítí. Ve finále obehnala jeho nemovitost na začátku Brodců masivní kamenná zeď, která zajišťuje zářez proti sesuvu půdy na chodník. Zároveň slouží domu číslo 11 jako esteticky zdařilé bezplatné oplocení, které dělá z původně venkovského baráčku novodobou tvrz. Oproti původnímu zadání vyšplhala cena kamenné hradby na dvojnásobek.

„Opěrná zeď byla součástí stavby inženýrských sítí SO 27 a měla dle smlouvy stát 267 tisíc korun plus daň z přidané hodnoty,“ konstatoval David Koubovský ze stavební firmy
s tím, že výsledná cena po změnách nařízených radnicí nakonec vyšplhala na téměř půl milionu korun.
Místostarosta má pro existenci kamenného oplocení za peníze z kasy města vysvětlení.

Opěrná zeď za půl milionu krášlí místostarostův dům

Jako vlastník sousedního pozemku jsem byl jeden z mnoha účastníků řízení k Územnímu rozhodnutí o umístění stavby a chránil jsem své zájmy. To jsou slova Martina Kadrnožky, týneckého místostarosty, jakými Deníku z pozice obyvatele města vysvětloval stavbu masivní kamenné zdi, která zajišťuje zářez proti sesuvu půdy na chodník v lokalitě Kněžina, ale zároveň krášlí jeho sousední dům.
„Vyjádřil jsem obavy z hluku a prašnosti vlivem navýšení počtu projíždějících vozidel. Stavební úřad námitce vyhověl a město zapracovalo do projektu opěrnou zeď s plotem. Ta je součástí stavby sídliště, plně ji hradilo město a je v jeho majetku,“ vysvětlil Martin Kadrnožka.
„V době projednávání mých připomínek k územnímu řízení jsem nebyl členem zastupitelstva. Na radnici jsem začal pracovat v říjnu 2004 a místostarostou jsem od listopadu 2006. Za investora mohu dodat, že každý vlastník nemovitosti by dosáhl stejného opatření,“ tvrdí z pozice zástupce starosty Kadrnožka.
Fyzicky začala stavba inženýrských sítí pro sídliště Kněžina na jaře roku 2003. Tedy v době, kdy nynější místostarosta už působil jako zvolený radní. Od roku 2004 se jako uvolněný (placený) radní zabýval právě investicemi a rozvojovými projekty Týnce nad Sázavou.
Původně projektované oplocení u čp.11 v Brodcích, dle Martina Kadrnožky na zamezení škodlivých vlivů zvýšené automobilové dopravy, nyní vypadá jinak. Honosněji. „V průběhu stavby byla změna vyžádaná investorem, to je městem Týnec. Změna spočívala ve zvýšení tloušťky a dále i prodloužení délky stěny. Tím došlo ke zvýšení ceny přes 400 tisíc korun plus daň z přidané hodnoty, kterou investor, respektive jeho odborný rozpočtář, odsouhlasil. Více práce (stavební úkony, které původně schválený projekt investice a rozpočet nepředpokládal – pozn.red.) byly řádně vyúčtované, ale město je dodnes neuhradilo,“ upřesnil David Koubovský ze stavební firmy, jež se s radnicí soudí o více než 32 milionů korun.
„V průběhu stavby nám bylo pouze sděleno, že to je takzvaná vynucená investice. Je však jasné, že došlo k výraznému zhodnocení pozemku nad uvedenou opěrnou stěnou z hlediska estetického i funkčního,“ doplnil stavař.
O ne zcela standardních postupech při stavbě bytových domů na Kněžině se rozhodla v nejbližších dnech předložit Deníku svědectví podpořené dokumenty další dobře informovaná osoba. „Za tím vším stojí jiný vlivný funkcionář radnice. Můj dojem je, že do toho, jinak slušného, místostarostu Kadrnožku navezli,“ konstatoval zdroj, který zná zákulisí praktik při velkých investičních zakázkách.