Co děti při jejich zábavě stimuluje? Touha po vítězství? Být lepší než ten druhý? Užít si legraci? Od všeho kousek. Alarmující ale je, že se k tomu školáci dostávají různými a mnohdy nepřirozenými cestami. Pomocí alkoholu, cigaret nebo klasických drog.
„Od začátku roku bylo u nás jedenáct tříd z jedenácti základních a středních škol z Benešovska a okresu Praha – východ. Se žáky jsme se bavili o prevenci, pomoci i následcích, které souvisejí s užíváním návykových látek,“ vysvětlila Hana Slámová, vedoucí K–centra Benešov.
Právě při neformálních a anonymně vedených rozhovorech se žáci nebojí hovořit i o citlivých věcech. Třeba o využití svého volného času.
„Z oněch jedenácti tříd se tři děti přiznaly k tomu, že se pravidelně jedenkrát týdně opíjejí, dalších devět o většinou víkendové zábavě říká, že jdou zachlastat,“ sdělila Slámová s tím, že téměř každý třetí pak přiznal, že už alkohol okusil a občas se ho při nějaké příležitosti napije.
„U nás mají děti blízko k pití piva,“ uvedla učitelka ze Základní školy Velké Popovice Miloslava Truhlářová, která přivedla na besedu do K–centra svou třídu.
„Děti v pití alkoholu necítí nic špatného. Připadá jim normální, že se pije při každé oslavě. Připadá jim to naprosto běžné,“ dodala.
Podle pedagožky návyky k pití alkoholu sice začínají v rodině, ale negativní dopad na tento fenomén má i reklama. V téměř každém filmu vidí děti, že se pije alkohol, že se kouří. Často i marihuana.
„Z jedenácti tříd uvedlo jedenapadesát dětí, že už experimentovalo s marihuanou. Současně přiznalo jedenašedesát školáků, že už kouřilo cigarety,“ potvrdila Slámová s tím, že údaje nemusejí naprosto přesně vypovídat o situaci mezi dětmi od 14 do 18 let.
„Při besedách se některé děti velice rády vychloubají a chtějí být tímto způsobem před spolužáky zajímavé,“ míní Hana Slámová.
Jedním z rozhodujících vlivů na mladého člověka je ale působení party. V ní se alkoholu chápou i ti, kteří jinak nepijí. „Nechávají se strhnout, protože chtějí zapadnout, chtějí se začlenit, nechtějí být odlišní,“ vysvětlila Slámová.

Kontroly nekončí

Každý měsíc mohou pijáci alkoholu mladší osmnácti let počítat s kontrolami policistů. Co přistiženého náctiletého pijáka alkoholu čeká? „Pokud je přistižen v restauraci, pak to oznamujeme úřadu na oddělení péče o dítě,“ sdělil Vladislav Janák, velitel MěP Benešov. Ti, kteří se strážníky nechají „načapat“ na veřejném prostranství při konzumaci alkoholu, zaplatí navíc pokutu. Vzhledem k věku pouze pět set korun, tedy polovinu běžné sazby. Postih čeká i dospělé, kteří mladistvým alkohol podají. Zaměstnanci platí pokutu, majitelé hospod musejí počítat se správním řízením.