Potůček Pilař je zatím ukrytý pod zemí. Jeho voda na povrch vyvěrá na úpatí Polského vrchu a sytí bezejmenný rybník ležící za hasičským domem. Za hrází rybníka však před desítkami let ti, kteří poroučeli větru, dešti tok napřímili a uvěznili do betonových trubek. Kvůli tomu vlastně řada Votičáků netuší, že takový potok jejich městem teče. Na povrch se totiž jeho voda vrací až mezi kopřivami a náletovými dřevinami pod areálem biokoupaliště. 

close Vizualizace revitalizace potoku Pilař. info Zdroj: se souhlasem MěÚ Votice zoom_in Vizualizace revitalizace potoku Pilař.

Votice na tuto záležitost získali dotace na projekt a v současné době mají vysoutěženou firmu, která jejich záměr realizuje. „Původně rozpočtované náklady byly nějakých dvacet milionů a nám se podařilo akci vysoutěžit za 10,2 milionů korun. Samotná podpora, pokud vyjde, přinese 9,2 milionu,“ uvedla místostarostka.

Plán je jedna věc, peníze zase jiná

Jakkoliv bohulibé dílo však má jednu zásadní slabinu. „Revitalizace potoka není věc kritické infrastruktury, jako je například kanalizace nebo vodovod,“ připomněl místostarosta Jiří Slavík. Také proto v případě, že Votice dotaci nezískají, k revitalizaci nejspíš zatím nepřikročí. Jaroslava Pokorná je však založením optimistka, proto si nepřipouští, že by předložený projekt neuspěl. A pokud peníze do Votic skutečně dorazí, budovat se začne už napřesrok.

Další zatím přesně neurčené městské peníze by měly posloužit na vybudování lávek a stezky v revitalizovaném území. Město má v plánu revitalizovat i další část tohoto území. Konkrétně tu, jíž protéká Srbický potok. Ten sice nebyl schován do trubek, ale také prošel napřímením. Kolem něj odvodněné louky se však nikdy nestaly produkčním polem, protože v místě i přes melioraci dál zůstala vlhká půda a traktory se bořily po nápravy.

close Okolí rybníku a potůčku, které nesou stejné jméno - Pilař. info Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner zoom_in Okolí rybníku a potůčku, které nesou stejné jméno - Pilař.

„Jako kluk pamatuji, jak se potůček klikatil a bylo by moc hezké. Rád bych, aby se nám podařilo ho do té podoby dostat zpátky, propojit revitalizovaná místa pěšinami a udělat pěkný vycházkový okruh. Je to sice jen vize, ale pokud budou k mání dotace i nadále, dovedu si to představit,“ dodal Jiří Slavík. Taková idea se zamlouvá i Jaroslavě Pokorné, která jde ve vizích ještě dál a před Srbicemi, kam Srbický potok teče, by ráda viděla nový rybník.