Farnost by si ve svém vlastnictví ponechala jen původně gotický kostel na Karlově zasvěcený sv. Mikuláši. „U sv. Anny byla nutná rekonstrukce, s níž se začalo už v roce 2016 a velkými dary nám s ní pomáhá město,“ uvedl benešovský farář Marcel Timko. Údržba obou kostelů je velmi náročná a za současné situace církve i komplikovaná.

Podle faráře se ale kostely neprodávají, nýbrž darují a převádějí. Většinou právě na města. „Ve Francii je standardem společné spravování kulturního dědictví a to i duchovního charakteru,“ vysvětlil Timko. „Společenství církve žije uvnitř a stará se o vnitřní záležitosti a stát či město se pak starají o plášť,“ dodal farář.

Při jednáních s vedením Benešova pak Marcel Timko nadnesl, že by právě město mohlo být vlastníkem kostela sv. Anny a příspěvky na jeho údržbu by věnovala církev. „Tuhle možnost jsem neuvedl proto, aby se to stalo zítra, ale jako jednu z možností naší společné záležitosti,“ dodal Marcel Timko.

Nyní je situace opačná. Benešov na údržbu a rekonstrukci památky vydal několik milionů korun.