Do projektu na záchranu chráněné rostlinky se přihlásila také Botanická zahrada Univerzity Karlovy, obec Kamberk nebo také jedna ze základních škol z Benešovska. I tyto subjekty mají zájem o pěstování kuřičky hadcové.

Pracovníci Botanického ústavu České republiky, kteří se na projektu nejvíce podílí, proto nyní klíčí semínka kuřičky, následně vytvoří semenáčky a posléze výpěstky zasadí do hadcové půdy. Sazeničky kuřičky hadcové zájemci získají na podzim.

Aktuálně se projektový tým také stará o území, kde kuřička hadcová přirozeně roste. "V lokalitě Hadce u Želivky jsme dokončili strhávání humusové vrstvy na několika místech, u silnice na Borovsko a na lesních světlinách. Na plochách, kde byl stržený humus, předpokládáme rychlou obnovu typické hadcové květeny včetně kuřičky. Tento předpoklad se potvrdil již loni, po odstranění černé skládky v prostoru bývalého lůmku u Bernartic, kde se již objevily semenáčky kuřičky," prozradil manažer projektu Ondřej Pašek.