Dlouholeté přání obyvatel Bukovan na chodník do Týnce nad Sázavou se brzy vyplní. Denně tudy putuje mnoho lidí za prací, na nákupy nebo za známými.
Dosud musí lidé, kteří chtějí jít nebo jet do Týnce na kole, využívat silnici druhé třídy, která vede ještě z velké části lesem. Lidé i cyklisté jsou v těchto místech pro řidiče aut hůře vidět. „Když jedu za šera, vždycky jsem osvětlen,“ řekl Josef Přeučil, který tudy jezdí téměř denně.
Chodci mohli také využít lesní pěšinu, která byla však za horšího počasí podmáčená a rozbahněná. Navíc byly přes její část nedávno vysázeny nové stromky. Projekt stezky pro chodce a cyklisty všem těmto lidem vytrhne trn z paty.
Nyní je projekt před podpisem smlouvy o dotaci, poté se bude konat výběrové řízení na zhotovitele stavby, připravovat administrativa a fyzicky by se mělo začít s pracemi 1. března 2009.
Celý projekt bude stát přes 9 milionů korun. Z toho 92,5 procenta pokryje dotace z Regionálního operačního programu Středočeského kraje a zbývajících 7,5 procenta, tedy necelých 700 tisíc, zaplatí obec Bukovany.
Proč se s výstavbou nezačalo již dříve, když nápad je na stole už delší dobu, se Josef Přeučil diví: „Moc nevěřím, že se bude opravdu stavět, nápad tu je přes deset let a nic se nedělo.“ Na to reaguje starosta Bukovan Miroslav Šiška slovy: „Dlouhou dobu jsme nemohli získat pozemky do vlastnictví, půda Státních lesů se nedala převádět, když ale silnice a jejich okraje získaly krajské úřady, začali jsme s nimi hned jednat.“
Asfaltový chodník povede po levém okraji vozovky směrem do Týnce, oddělený obrubníkem. Z největší části bude stát na zatrubněné škarpě, jeho šířka bude 2,5 metru. Na začátku chodníku u výjezdu z Bukovan i na jeho konci u Týnce bude místo určené pro přechod chodců nebo přejezd cyklistů přes vozovku.