Témata vycházejí z ročních období, z tradic, ze života dětí a jejich rodin, ze života mateřské školy a veškerého dění kolem nás.

Vize a filozofie pedagogů ve školce tvoří cestu, po které vedou děti k samostatnosti, tvořivosti, věku přiměřenému chápání okolního světa a naplnění touhy po poznání. Uvědomují si, že každé dítě jde svou „cestou“ a chtějí mu na ní pomáhat, aby až dojde do cíle, bylo dobře připravené na život a další vzdělávání.

Snaží se dělat vše pro to, aby byly v ve školce děti šťastné, spokojené a cítily se bezpečně, vytvářet jim vhodné prostředí pro vzájemné poznávání, podněcovat v malých dětech rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, součinnost a přívětivost.

Ale také vést děti k tomu, aby pochopily, že jsou součástí přírody a vštěpovat jim lásku k ní, učit děti přijímat a chápat základní lidské hodnoty, žít ve společenství s jinými a zaujímat postoje k sobě i svému okolí a v neposlední řadě vést děti ke zdravému způsobu života a jít jim příkladem.

K učení využívají i práci na počítači, přičemž vybírají vhodné programy.

Mateřská škola U Kohoutka Sedmipírka v Benešově: třída Motýlci.Zdroj: DENÍK/Eva Kovaničová

Mateřská škola U Kohoutka Sedmipírka v Benešově: třída Motýlci.

Příště si představíme děti z MŠ Karlov v Benešově. V tištěném vydání Benešovského deníku však již ve středu 29. května 2019!