Obyvatelé obce se stavby přeložky cesty z lomu k silnici do sousedních Brzotic nedočkají. Středočeský kraj nemá akci v příštích letech v plánu a ani peníze.
„Je nám to líto. Rádi bychom místním pomohli, ale kraj nyní řeší daleko tíživější situaci na silnicích ve středních Čechách. I na Benešovsku,“ konstatoval krajský mluvčí Martin Kupka s tím, že úroveň dopravního zatížení v regionu na silnicích druhé a třetí třídy mnohdy odpovídá frekvenci aut na komunikacích vyššího řádu. „Počet projíždějících vozidel na některých dvojkových silnicích v majetku kraje je vyšší, než v jiných krajích na státních komunikacích první třídy, které obhospodařuje Ředitelství silnic a dálnic. Nyní se například připravuje spojnice včetně obchvatů sídel mezi Bystřicí a Divišovem, která pojme dopravu mezi přetíženou brněnskou dálnicí D1 a budoucí D3,“ doplnil krajský mluvčí, že v rozpočtu i přes čtyřmiliardový úvěr na rekonstrukci středočeských silnic a peníze z evropských fondů finance na vyřešení problému bernartických obyvatel peníze nejsou.
Do lomu denně průměrně najíždí na nakládku kamenné drtě či štěrku osmdesát vozidel. „V případě stavby obchvatu jsme ochotni dodávat materiál za režijní náklady,“ uvedl nedávno zástupce vedoucího provozu Martin Lanč.